Bistvo AEQ metode®

Gre za sistem, ki dviguje posameznika na višjo stopnjo urejenosti in posledično v višjo učinkovitost. Vendar mora biti človek  pripravljen nekaj pustiti za sabo, če želi iti naprej. Brez tega se vrtimo v začaranem krogu. AEQ učitelji v praksi večinoma rešujemo kronične težave s fizičnim zdravjem (bolečine) in težave v odnosih. Menim, da bi AEQ lahko in morali uporabljati tudi ljudje brez kroničnih težav, tisti ki so dobro in bi lahko bili še bolje, odlično. Takih je seveda v našem svetu vedno manj.

Dviganje na višjo stopnjo urejenosti v osnovi pomeni spreminjanje entropije (razpadanje, kaos) v sintopijo (urejenost, učinkovitost),  Za to pa potrebujemo energijo, čas in pozornost. Te tri komponente so soodvisne in nepogrešljive pri napredku:

1) Energija po Newtonovi fiziki ne more nastati iz nič niti se spremeniti v nič. Iz tega sledi, da mora za resnično sintropijo na enem področju drugo področje v entropijo. Odnosi iz preteklosti morajo razpasti, če želimo imet dovolj energije za urejanje odnosov v sedanjosti.

2) Čas teče in brez zavestnega posredovanja kompleksne sisteme potiska v vedno večjo entropijo Prav tako se entropija lahko zgodi nenadoma (smrt), sintropija pa vedno zahteva dolgo časa (razvoj otroka). Torej bomo morali vedno vložiti določeno količino časa, da uredimo določen problem, odnos ali področje življenja.

3) Pozornost. Za spremembo na bolje moramo čas in energijo usmerjati učinkovito, (saj ju imamo omejeno količino), torej z zavestno pozornostjo usmerjati na način, da spreminjamo entropijo na enem področju v sintropijo na drugem področju.

Ko delujemo zavestno imamo pozornost usmerjeno v sintropijo in čas dela v našo korist. Nasprotno, ko smo v prostem teku in delujemo kompulzivno in nezavedno, čas na nas deluje vedno bolj entropično. Človek, ki živi in dela po takem pristopu  bo tudi na stara leta vitalen, delaven in v izpolnjujočih odnosih z bližnjimi. Upad fizičnih sposobnosti bo nadomestil z večjo urejenostjo in učinkovitostjo, postal bo mojster življenja in področjih, ki jih bo gojil tekom življenja.

20231124_103835 (1)

UČENJE SKOZI AEQ VAJE®

Jedro AEQ metode so AEQ vaje, preko katerih znižujemo SMA in pridemo v stik s telesom. Brez rednega izvajanja vaj se ne da napraviti ničesar. Namesto spremembe ostanemo le pri zanimivem miselnem eksperimentu. Med izvajanjem AEQ vaj gre za integrirano delovanje uma in telesa preko raziskovanja gibanja. Preko zavestnega gibanja telesa raziskujemo kreativne načine za energetsko bolj učinkovito gibanje.

Kot pri vsakem orodju, ni orodje samo sebi namen, ampak je orodje le sredstvo za nek cilj. AEQ vaje so eno od najboljših orodij za učenje osredotočenosti in raziskovanje kreativnosti. Enako vajo bi lahko nekdo drug uporabil za rutinsko, tekmovalno in mehanično izvajanje gibanja. V tem primeru ne bi šlo več za učenje in raziskovanje gibanja, temveč  za tekmovalno usmerjen trud. Način, kako izvajamo vajo in namen, zakaj izvajamo vajo sta torej enako ali celo bolj pomembna, kot sama vaja.

Ko se AEQ vaj učimo na pravilen način to pomeni, da preko vaj najprej odkrivamo kronične vzorce gibanja ter nato z uporabo kreativnosti  iščemo način, kako gib izvesti drugače in bolj učinkovito. Poleg samega gibanja bomo preko vaj spoznali tudi kronične načine mišljenja in vedenja ter ustaljena prepričanja. Vse te dimenzije so naučene in vprogramirane v naše nezavedno. Pred našo zavestjo jih, vsaj tisti manj prijeten del zakriva SMA (senzorji motorna amnezija), ki jo z vajami znižujemo.

Nasprotje kroničnosti je torej kreativnost – iskanje novih in drugačnih načinov gibanja (vedenja). Kreativna alternativa sama po sebi ni nujno boljša od kroničnega vzorca, zato gre pri učenju za proces “poskusov in napak”, dokler ne odkrijemo načina, ki deluje. 

420540688_897796772349973_2040810918456798959_n

ZAKAJ NE MOREMO IZ KRONIČNIH BOLEČIN

Kronične bolečine in ostala neželena kronična stanja v osnovi pomenijo, da smo kronično neučinkoviti pri urejanju medsebojnih odnosov. Urejanju in spreminjanju tega kar nas v našem okolju (večinoma odnosih) moti, ovira, ogroža ali omejuje. Tu gre bodisi za sedanje odnose ali nepredelane stvari iz preteklosti. Gre za vsebine ki jih ne želimo, ne znamo ali ne smemo (nismo smeli) nasloviti in zato ostajajo nepredelane. Ker jih ne pridelamo, ostanejo v telesu in najdejo drugačno pot manifestacije – pogosto v obliki kroničnih bolečin.

Kako pa lahko povežemo socialno okolje, nepredelane psihoorganske vsebine s pojavom kroničnih bolečin? Ali ne povezujemo stvari, ki med seboj niso povezane? Te povezave definitivno obstajajo, prav tako pa obstaja znanje in metode, ki služijo temu namenu. Po mojem mnenju je AEQ metoda  trenutno v našem prostor najboljše orodje za odpravo kroničnih stanj. 

Ko AEQ metodo kombinirano s telesno usmerjeno psihoterapijo, smo pri odpravi kroničnih stanj še toliko bolj učinkoviti. Marsikdo namreč ni zmožen samoregulacije neprijetnih čustvenih stanj in ostalih telesnih občutkov, ki z uporabo metode pridejo na površje in se mu zato AEQ močno upira. Vendar izogibanje nikoli ne odpravi osnovnega problema. Kjer obstaja vzrok, bo vztrajala tudi posledica. Nepredelana čustvena bolečina se spremeni v fizično bolečino, v kakršnikoli obliki že.

Edina pot iz kroničnih bolečin je skozi nepredelana čustva iz preteklosti, nato pa je treba urediti medsebojne odnose v sedanjosti. Četudi se nam to upira, je edina pot naprej. Vedno naprej. To je osnovni namen vsake some.

Tine Seražin Lisjak, učitelj AEQ metode 2. stopnje in AEQ dihanja 1. stopnje