Interocepcija, 8. čutilni sistem

Človeško telo ima 8 čutilnih sistem (čutov). Poleg osnovnih 5 čutov (vid, sluh, voh, okus, dotik), poznamo še tri čute oziroma čutilne sisteme: Vestibularni sistem- zavedanje o položaju in gibanju glave v prostoru (6. čutilni sistem), propriocepcija – zavedanje o položaju mišic in kosti (7. čutilni sistem) in interocepcijo –  (8. čutilni sistem). 

Interocepcija pomeni zaznavo in prepoznavo občutkov iz telesa. Natančneje, interocepcija pomeni sposobnost zaznave občutkov z telesa, interoceptivno zavedanje (ang. interoception awareness) pa sposobnost prepoznave in razlikovanja teh občutkov.

Pri interocepciji govorimo o občutkih iz notranjega okolja telesa, za razliko od občutkov zunanjega okolja telesa, kot so dotik, zvok, temperatura zraka ali tekstura obleke. Občutki iz notranjosti telesa so tisti občutki, ki prihajajo iz notranjosti membrane, iz mišic, tkiv, notranjih organov. 

Previsoko temperaturo zraka (zunanji občutek) bomo znotraj telesa občutili kot povišano telesno temperaturo, premočan dotik bomo občutili kot bolečino, močan hrup bomo čutili kot nelagodje, nemir ali čustvo odpora, jeze.

Ljudski reki zelo dobro opisujejo telesne občutke, ki spremljajo nekatera čustva ali telesna stanja: čutim prazen želodec (lakota), imam poln trebuh (sitost), imam poln mehur (potreba po uriniranju), imam suha usta (žeja), zvilo me je v želodcu (strah, presenečenje), šibijo se mi kolena, tresejo se mi noge (strah), vidim rdeče, zavrelo mi je v možganih (jeza, bes), čutim metuljčke v trebuhu (trema, zaljubljenost), imam težke noge (utrujenost).

Interocepcija

ZAZNAVA IN PREPOZNAVA TELESNIH OBČUTKOV

Zaznava telesnih občutkov pomeni, da občutek pride v našo zavest, temu pravimo interocepcija. Prepoznava teh občutkov pomen, da vemo natanko za kaj gre in znamo to tudi poimenovati. Tej sposobnost pravimo interoceptivno zavedanje. Občutek lakote ali sitosti, občutek polnega ali praznega mehurja, občutek ugodja ali bolečine so tisti telesni občutki, ki se jih je večina od nas naučila zaznati, prepoznati in razlikovati (poimenovati). 

Občutki iz telesa nam dajo podatek o notranjem ravnovesju (homeostazi) telesa. Problem nastane, ko določenih občutkov ne znamo prepoznati (razlikovati) ali celo zaznati. Ko se notranje ravnovesje telesa poruši, mi tega ne občutimo oziroma to začutimo prepozno. Dlje kot neravnovesje traja, večje postaja. Ko neravnovesje preseže določeno mero, ga občutimo posredno v obliki čustvenih izpadov, utrujenosti, nespečnosti, anksioznosti, težav z dihanjem, bolečin ipd..

Alternativen scenarij je, da te občutke sicer zaznamo, vendar jih ne prepoznamo. Čutimo, da se je ravnovesje porušilo, vendar ne znamo prepoznati, zakaj se je porušilo in zato tudi ne znamo učinkovito povrniti ravnovesja.

Področje čustev, sploh neprijetnih, je tisto področje občutkov iz telesa, kjer smo manj kompetentni. To v praksi izgleda tako, da sicer čutimo neprijetne občutke iz telesa (čustva), vendar jih ne znamo poimenovati in se ne znamo (ne upamo) z njimi soočiti, jih občutiti in izraziti v polni meri. Pogosto dela neprijetnih čustev sploh ne čutimo. Ta čustva so preko telesnih blokad ali popačenega dihanja potlačena v podzavesti.

Drugo področje, kjer smo slabo kompetentni, so telesni občutki, za katere zaradi prehitrega načina življenja nimamo časa in energije. Do teh občutkov imamo popačeno zaznavo ali prepoznavo, saj bi nam prepoznava realnih telesnih občutkov dala vedet, da na mnogih področjih živimo prehitro in nerealno.

Govorim o zaznavi in prepoznavi občutka utrujenosti, nemiru, občutek telesnega odpora do določenih dejanj ali oseb.  Preko napetih skeletnih mišic in hitrega ter plitkega dihanja smo sposobni te občutke držati stran od zavesti in tako biti na kratek rok bolj storilno naravnani in konkurenčni. Če npr. ne čutimo oziroma si ne dopustimo čutiti utrujenost, bomo lahko (na kratek rok) več trenirali, delali, doživeli in zaslužili in manj časa “zapravili” za spanje, počitek. Veliko telesnih težav in duševnih stisk izvira iz tega naslova.

Interocepcija

SOOČANJE S TELESNIMI OBČUTKI

Zavedati se moramo, da vedno obstaja razlog za popačeno zaznavo telesnih občutkov, pomanjkljivo interocepcijo. Nezmožnost, nepripravljenost ali pomanjkanje znanja (vzora), kako se soočiti z neprijetnimi telesnimi občutki so primarni razlogi za slabo čutenje telesa. Zato se je večanja sposobnosti interocepcije pametno lotiti sistematično ob vodenju nekoga, ki razume vzroke, dejavnike in mehanizme v ozadju. Odlični orodji za ta namen sta AEQ metoda in oblika psihoterapije, ki dela s telesnimi občutki ter, idealno, kombinacija obojega.

AEQ metoda® odpravlja telesne blokade, ki preprečujejo zaznavo in prepoznavo telesnih občutkov. Takemu stanju pravimo senzorno motorna amnezija (SMA), kjer podzavest drži določene skeletne mišice kronično napete in s tem preprečuje realno zaznavo občutkov iz telesa. Tu govorimo o neprijetnih spominih in čustvih ter travmah. AEQ metoda preko somatskih vaj odpravlja kronično mišično zakrčenost, kar povečuje sposobnost interocepcije. Bistven del AEQ metode je razlaga, ki učencu pomaga razumeti vzroke za SMA in kaj se z njim dogaja v procesu zniževanja SMA.

Nekatere vrste psihoterapije dajejo poudarek učenju prepoznave čustev in občutkov iz telesa. Interoceptivno zavedanje je na dovolj visoka ravni, ko občutke, ki se jih sicer zaznavamo, znamo bolje prepoznati, poimenovati in razlikovati. Šele ko neko stanje  občutimo, ga lahko poimenujemo (prepoznamo). Kombinacija obojega nam daje možnost, da se začnemo soočiti z realnim stanjem v telesu, te občutke in čustva sprejemati, predelati in se jih naučiti uporabljati za urejanje sebe in osebnih odnosov. 

Ko torej začutimo, prepoznamo in se soočimo z vsemi telesnimi občutki, tudi neprijetnimi, moramo začeti spreminjati svoje vedenje. Sprememba vedenja gre v smer spremembe sebe in okolice (odnosov) na bolj prijetno, urejeno in učinkovito raven. Ta proces postopoma spreminja tudi podzavest na bolj učinkovito in prilagojeno za današnji prostor in čas. S tem odvzamemo razlog, zaradi katerega bi podzavest preko povečanih mišičnih tonusov ustvarjala telesne blokade z namenom zniževanja sposobnost interocepcije.

Tine Seražin Lisjak, učitelj AEQ metode® 1. stopnje in učitelj AEQ dihanja® 1. stopnje

Interocepcija