You are currently viewing Program vadbe po rehabilitaciji

Program vadbe po rehabilitaciji

program vadbe po rehabilitaciji

Članek  z naslovom Program vadbe po rehabilitaciji je izšel v avgustovi številki revije Polet 02. Ljudje po zaključku fizioterapije pogosto ne vedo, kako vrniti v gibanje in šport. Začeti s katerokoli športno aktivnostjo se pogosto izkaže kot slaba izbira, saj se poškodba lahko ponovi. Razlog za to je v tem, da vzroki za nastanek poškodbe niso bili popolnoma odpravljeni. Pri delu s strankami uporabljam sistematičen proces, ki je sestavljen iz štirih faz:

1) Stabilizacija poškodovanega sklepa je pogoj za kakršnokoli nadaljnje izvajanje aktivnosti, kjer prihaja do gibanja v omenjenem sklepu. Ta faza je domena fizioterapevta, nekje med prvo in drugo fazo nastopi moje delo.

2) Mobilnost sklepa začnem razvijati šele, ko je sklep popolnoma stabilen. Povrne m jo do te mere, ko je sklep ponovno gibljiv skozi celoten obseg giba.

3) Z učenjem pravilnih gibalnih vzorcev poskrbim, da v sklepu ne bo več prihajalo do gibanja, ki bi lahko povzročilo ponoven nastanek poškodbe.

4) Z razvojem moči telo vadečega na koncu spravim v ravnovesje, kjer bodo sile, nastale med gibanjem, prevzele mišice in s tem razbremenile prizadeti sklep.

Na ta način z vadečim sistematično odpravim vse morebitne vzroke za ponoven nastanek športne poškodbe. Za bolj podroben opis preberi celoten članek, ki je dostopen s klikom spodaj.

 

Program vadbe po rehabilitaciji